POVABILO:

Spoštovani!

V Kulturnem društvu v Podbrezjah smo se odločili, da bomo na naši internetni strani odprli rubriko, kjer bomo popisali zgodovino naših cerkva in znamenj. Tako bo nastal dokument, v katerega bomo potem tudi sproti vnašali vse »dogodke«, ki se bodo »pripetili« našim cerkvam in znamenjem.

To naj bi bil najprej kronološki popis vseh dogodkov od postavitve do kasnejših dozidav in obnov. Za nazaj bomo poskusili zbrati čim več podatkov. Tudi tiste, ki niso popolnoma zanesljivi, bomo objavili in tako omogočili, da jih lahko kasneje popravimo, če nas bo poklical kdo, ki zgodbo bolje pozna.

Poleg tega pa bi radi zbrali zgodbe in pričevanja, ki so povezana z našimi verskimi objekti, bodisi o povodu za njihovo postavitev, pa tudi vse druge zgodbe o njih.

Tretji del popisa bodo predstavljale fotografije, ki bodo opremljene z datumi in lahko tudi s pojasnili o dogodkih.

Zbrani »material« bomo lektorirali in ga kar takoj objavili na spletni strani. Vsak objekt bo voden v svoji mapi, znotraj mape pa najprej zapovrstjo datumi dogodkov  in spodaj še zgodbe. Imena pričevalcev in pripovedovalcev zgodb bomo objavili, razen če kdo tega ne bi želel.

Zaželeno je, da nam vse podatke, zgodbe in fotografije pošljete po elektronski pošti. Za to uporabite naslednja dva naslova:

daca.perne@gmail.com in milan.debeljak@siol.net

Vse ostalo gradivo, ki bo k nam prišlo po pošti ali v roke, bomo preslikali, pretipkali in po želji tudi vrnili. Svoje gradivo lahko izročite Dragici Perne, Milanu Debeljaku ali kateremukoli članu Izvršnega odbora Kulturnega društva.

Posebej vse lastnike znamenj prosimo, da bi sami poiskali čim več podatkov in zgodb o »svojem znamenju« in nam jih poslali že vsaj deloma urejene v elektronski obliki.

Vzorec si lahko že pogledate na internetni strani Podbrezje.si/ Mrakovo znamenje …….

Del gradiva predstavljajo že fotografije in podatki, ki jih je Daca Perne objavila v koledarju za leto …., kjer so bila predstavljena naša znamenja.

Ta dopis pošiljamo najprej vam, lastnikom in tistim, ki za znamenja skrbite, pa tudi vam, ki upamo, da bi o tem lahko kaj napisali. Prosim vas, da naše povabilo k zbiranju gradiva prenesete tudi tistim, ki zanje tudi sami veste, da bi lahko kaj prispevali iz svojih zbirk podatkov ali iz spomina.

Tako torej z veseljem pričakujemo vaš odziv in vas vabimo k sodelovanju. V imenu Izvršnega odbora našega kulturnega društva vas prisrčno pozdravljava.

 

Podpredsednik KD Tabor, Milan Debeljak

Predsednica KD Tabor, Daca Perne

 

P.S.: Komentar poznavalke gospe Tatjane Grom:

“Ali ima še kakšen narod toliko kipov razstavljenih ob svojih cestah, poteh, potkah, kolovozih, kot Slovenci? Tukaj o cerkvah sploh ne govorim. Samo o križih in kapelicah. To je kulturna dediščina par exellence.”