Kulturno društvo KD Tabor Podbrezje

Deželna cesta je vodila proti
beneškim krajem čez prelaz Trbiž,
Podbrezje so križišče na tej poti…
(M. Debeljak, Taborska Urška)

PODBREZJE 147, 4202 NAKLO
Matična št. 5129311 Davčna št. 92308040
Transakcijski račun: 07000 – 0000459870 Gorenjska banka Kranj

Kulturno društvo KD Tabor Podbrezje je neprofitna organizacija, ki se ukvarja s spodbujanjem in oživljanjem kulturnega življenja in dediščine v domačem kraju, ki temelji na prostovoljnem članstvu in prostovoljnem delu.

Naš slogan »VSA VAS« ponazarja naše želje po čim tesnejšem sodelovanju s krajani in njihovi čim tesnejši in številčnejši vključenosti v naše programe in projekte. Kadar pa nam uspe prodreti čez meje države, tako kot lani s projektom DEKD, pa smo toliko bolj veseli.

Dogodki so bili doslej zelo kvalitetni, medijsko odmevni in zelo dobro obiskani. Pri ljudeh smo prebudili željo po lepem in verjamemo, da nam bo delo dalo krila, ki bodo vodila k prepoznavanju presežnega, prijateljskega in pozitivnega za vse.

Kvaliteta na vrhunskem nivoju vsaj petih prireditev, aktiviranje maksimalnih notranjih znanj in moči, tedne in noči volonterskega dela posameznikov za pripravo vseh gradiv za kandidaturo, iskanje tudi sponzorskih sredstev, ni zanemarljivo.

Prve omembe kulturnega društva pa so iz leta 1909.

Najdete nas tudi na
Facebook-u

Člani organov IO KD Tabor Podbrezje

Izvršni odbor društva

Predsednica društva: Daca Perne, daca.perne@gmail.com, 041 875 118
Podpredsednik: Milan Debeljak, debeljak.milan@siol.net, 051 601 795
Tajnica: Katarina Pirih, pirih.katarina@gmail.com, 040 270 541
Blagajnik: Alenka Fister, alenkafister@gmail.com, 030 308 956
Članica IO: Barbara Pogačnik, franci.pretnar@gmail.com, 041 386 887
Članica IO: Erna Mokorel, erna.mokorel@siol.net, 041 694 969
Članica IO: Milenka Jekovec, milenka@jekovec.net, 040 853 227
Članica IO: Ema Grašič, ema.grasic1@gmail.com, 041 811 846
Članica IO: Ani Hvasti, ani.joze77@gmail.com, 031 220 366
Članica IO: Katarina Korenčan, katarina.korencan@gmail.com, 040 688 799
Član IO: Janko Jeglič, matijovc@siol.net, 041 538 583
Član IO: Jernej Jeglič, jernej.jeglic@siol.net, 041 644 422
Član IO: Joc Perne, jozef.perne@gmail.com, 031 684 128
Član IO: Tone Strlič, tone.strlic@gmail.com, 041 347 519

Nadzorni odbor društva

Romana Gubanc, romana.gubanc@siol.com, O41 344 931
Frenk Mihelič, mihelic.breda@gmail.com, 031 291 496
Tatjana Jerala, info@kmetija-jerala.com, 041 801 533

Dokumenti

Pristopna izjava (vrniti po pošti ali na daca.perne@gmail.com)

Statut društva sprejet na zboru članov 14.3.2014

Realiziran program 2000
Realiziran program 2001
Realiziran program 2002
Realiziran program 2003
Realiziran program 2004
Realiziran program 2005
Realiziran program 2006
Realiziran program 2007
Realiziran program 2008
Realiziran program 2009
Realiziran program 2010
Realiziran program 2011
Realiziran program 2012
Realiziran program 2013
Realiziran program 2014
Realiziran program 2015
Realiziran program 2016
Realiziran program 2017
Realiziran program 2018
Realiziran program 2019
Realiziran program 2020