Na 22. seji Občinskega sveta Občine Naklo dne 8. julija 2010 je bil potrjen Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2009. Tudi v preteklem letu so bile za Podbrežanom namenjene le drobtinice: – tekoči odhodki v Podbrezjah le 7.410 EUR, oz. 0,61 % občinskih tekočih odhodkov (1.194.858 EUR), oz. 0,15 % vseh odhodkov občine (4.895.883 EUR), – županovi odhodki 63.214 EUR so 8,5 – krat večji kot tekoči odhodki za Podbrezje (7.410 EUR), – podžupanova nagrada 13.976 EUR je 1,9 – krat večja kot tekoči odhodki za Podbrezje (7.410 EUR). Podrobnejši podatki so v spodnjih preglednicah.

Vir: Realizacija zaključnega računa Občine Naklo za leto 2009, potrjena na 22. seji Občinskega sveta dne 08.07.2010.