Tablice informacyjne PL

Kościół parafialny w Podbrezjach – Św. Jakub, apostoł

 


 

Tabla - Farna cerkev

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W PODBREZJACH – ŚW. JAKUB, Apostoł

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. JAKUBA

W kościele parafialnym w Podbrezjach znajdują się trzy ołtarze, obok głównego ołtarza św. Jakuba występują również ołtarze boczne, Matki Bożej i św. Jana Nepomucena. Ołtarze są w harmonii ze sobą i z architekturą kościoła, a szczególną wartość dodają im wspaniałe rzeźby. Dominującą postacią na ołtarzu głównym jest patron parafii, św. Jakub otoczony aniołami. Na lewym łuku obwodowym towarzyszy mu św. Sebastian, którego ciało przykrywa skromny płaszcz, przywiązany jest do drzewa i przeszyty strzałami. Św. Roch z kolei, znajdujący się w prawej  części ołtarza, w prawej ręce trzyma laskę z butelką wody, z lewą natomiast unosi szatę i pokazuje ranę na udzie; u jego stóp stoi szczeniak z bochenkiem chleba w pyszczku.

Podobne ołtarze boczne znajdują się również w przestrzeni kaplic bocznych. W głównej części ołtarza północnego stoi Maryja. Przedstawiona jest zarówno jako królowa z koroną i berłem, jak i Niepokalana, otoczona promieniami i wieńcem z dwunastu gwiazd wokół jej głowy, stoi na kuli ziemskiej i otoczona jets wężem grzechu pierworodnego. Otaczają ją rodzice: św. Anna i św. Joachim. W głównej części ołtarza południowego znajduje się figura św. Jana Nepomucena, trzymający prawy palec wskazujący na ustach na znak ciszy. Obok niego stoją święci wojownicy Jan i Paweł w starożytnych szatach.

Przed łukiem triumfalnym od strony południowej znajduje się barokowa ambona z aniołem, a od strony północnej krzyż misyjny. Uzupełnieniem wyposażenia kościoła jest droga krzyżowa i fresk na suficie św. Jakuba, dzieło malarza akademickiego Vinka Tuška. Organy są dziełem organisty ……

PARAFIA PODBREZJE

Początki parafii Podbrezje związane są z powstaniem parafii w Kranju w drugiej połowie X wieku. Podbrezje były jej wikariatem. Pierwsza znana pisemna wzmianka o kościele św. Jakuba w Podbrezjach pochodzi z 1471 roku. Kilka lat później spotykamy tu już proboszcza: plebanus ad S. Jacobum i Pobresane. W tym czasie Podbrezje nadal należały do średniowiecznej Kranjskiej parafii. O utworzeniu samodzielnej parafii wspomniano w 1749 r., a od roku 1502 są dowody o stałych wikariuszach parafii.

ŚW. JAKUB WIĘKSZY (STARSZY), APOSTOŁ

Patron parafii w Podbrezjach, apostoł Jakub, swoje święto obchodzi 25 lipca. Był bratem ewangelisty Jana, syna Zebedeusza i Salome. Jezus nazwał go „synem gromu” ze względu na jego wichrowy charakter. Był świadkiem przemienienia na górze Tabor,  a także jak Jezus pocił się na krwawej drodze na Górze Oliwnej. Po wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego głosił ewangelije w Jerozolimie, Judei i Samarii. Był pierwszym ze wszystkich apostołów, który pił z kielicha męczeństwa za Jezusa, jakieś dziewięć lat po jego śmierci. W Dziejach Apostolskich czytamy: „Herod skazał apostoła na śmierć „z miecza”. Został pochowany w Jerozolimie, ale kiedy Arabowie podbili miasto w VII wieku, jego kości przeniesiono do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

SZLAK PIELGRZYMKOWY JAKUBA

Droga św. Jakuba lub El Camino de Santiago to wspólna nazwa kilku szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Sanktuarium św. Jakuba w Composteli. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Przez Podbrezje prowadzi tzw. „Gorenjska gałęź” słoweńskiej Drogi Jakuba. Na Tabru, w domu Franca Pirca, wielu pielgrzymów znajdzie również zakwaterowanie.

PÓŹNOBAROKOWY RZEŹBIARZ PIOTR ŻYWOBSKI

Piotr Żywobski, barokowy rzeźbiarz polskiego pochodzenia, przybył w Podbrezje pod koniec XVIII wieku. W swojim warsztacie wykonał wiele ołtarzy, z którymi wyposarzył nie tylko kościół parafialny w Podbrezjach, ale i  niektóre domy Boże w bliższej i dalszej okolicy. Chociaż spędził w Podbrezjach zaledwie kilka lat jest najlepszym ze wszystkich mistrzów późnego baroku w Goreńskim regionie. Wyniósł Podbrezje do rangi ważnego ośrodka sztuki rzeźbiarskiej i pozostawił tutaj znaczące i cenne dziedzictwo.

Jego rzeźby ukazują suwerenne mistrzostwo anatomii i fizjonomii, i są ułożone w przemyślanych, czasem nowatorskich pozach. Z swoimi trzema ołtarzami w kościele w Podbrezjach, Żywobski osiągnął szczyt późnobarokowego rzeźbiarstwa w Słowenii.

______________________________________

Fot. 1 –  Święty Jakub na ołtarzu głównym
Fot. 2 –  Ołtarz Główny
Fot. 3 –  Kościół parafialny
Fot. 4 – Fresk na suficie jest dziełem Vinko Tuška
Fot. 5 – Anioł na ołtarzu głównym
Fot. 6 – Maryja Niepokalana, północny ołtarz boczny
Fot. 7 – Święty Jakub, patron parafii
Fot. 8 – Słoweńska Droga Jakuba
Fot. 9 – Męczennik rzymski, ołtarz boczny południowy
Fot. 10 – Święta Anna, ołtarz boczny północny