Spomeniki in spominske plošče

V Podbrezjah ob farni cerkvi nastaja Spominski park Pomembnih Podbrežanov, kjer so svoje mesto že našli trije spomeniki. Ob župnišču farne cerkve stoji četrti spomenik. O treh znamenitih Podbrežanih govorijo tudi spominske plošče. Tako so se Podbrezje oddolžile šestim ljudem, ki so pustili trajno sled v kraju. Ostali štirje od naštetih desetih so bili omenjeni v programu Pirčevih ali Taborskih dni.

spomenik-1-4

Leta 2003 je bil v park ob župnišče postavljen spomenik duhovniku in sadjarju Francu Pircu, delo kiparja Staneta Kolmana. Leta 2007 je že stal prvi spomenik v Spominskem parku pesniku Karlu Mauserju, delo kiparja Franceta Goršeta. Leta 2013 se mu je pridružil spomenik pisateljici Mimi Malenšek, delo kipark Alojzije Tomič in Eve Lenassi. V let 2016 se jima je s svojim kipom pridružila še slikarka Ivana Kobilca, delo priznanega kiparja Mirsada Begića.

Spominske table v Kulturnem domu dve in na šoli stojijo v spomin najuglednejšemu šolniku in pesniku Andreju Praprotniku, na pokopališkem zidu pa od leta 2015 orglarju Petru Rojcu. Ivana Kobilca je dobila še tri table, ki stojijo ob Poti kulturne dediščine v Podbrezjah in zaznamujejo 3 pomembne lokacije v zvezi z njo.

Najbolj v preteklost sežemo s kiparjem Petrom Žiwobskim, ki je ustvarjal pred 260 leti in prav pri nas opremil notranjost farne cerkve in mnoge sosednje. Takoj za njim nekako 50 let kasneje je v samo petih letih trajno sled pustil župnik in sadjar Franc Pirc in je v istem času orglar Peter Rojc začel izdelovati veličastna glasbila. Deset let kasneje je že začel delovati najuglednejši šolnik, pesnik, urednik Andrej Praprotnik, in takoj za njim učiteljstvo, pošto in še kaj prevzel Fran Černilec.  V tem času se je rodil Joža Tomše in pod maršal postal šestdesetleten  ob začetku 1. svetovne vojne. Slikarka Ivana Kobilca je s svojim Poletjem kot tridesetletna zaslovela 25 let prej. Vsestranski pesnik Branko Jeglič se je v cvetu mladosti poslovil dve leti po koncu 1. svetovne vojne, a se je prav ob njenem koncu rodil pesnik Karel Mauser. Leto za njim in natančno 70 let po Prešernovi smrti pa se je rodila Mimi Malenšek, pisateljica z največjim opusom in postala častna članica našega društva. Osebno smo jo spoznamo vsi, saj se je poslovila šele pred nekaj leti.

Na 11. Taborskih dnevih 1.10.2016 je bila  s postavitvijo 6 tabel, izdajo brošure in tremi dogodki slovesno odprta Pot kulturne dediščine Podbrezje poimenovano Ivanina pot.

Tabla, ki jo na kratko opisuje je pritrjena na Kulturni dom. S pripadajočo brošuro v roki pa je po manj kot kilometer dolgi poti na način vodenega ogleda možno videti vse opisano in še več.

Nekako smo spojili spomenike, spominske sobe in spominske plošče, pa knjige in razglednice… našim pomembnim vaščanom in jih postavili na Pot kulturne dediščine.  Zdaj so v nazorni obliki na ogled vsem, ki nas bodo obiskali, vsem, ki se zavedajo pomembnosti ohranjanja dediščine, ki nam je bila zaupana.

Na tej strani so predstavljene še knjige, ki jih je društvo izdalo v zvezi z zaslužnimi Podbrežani, prav tako zloženke, ki  predstavljajo kraj in skupino DVD zapisov s pomembnejših dogodkov.

Daca Perne