Franc Pirc

Sadjar na Kranjskem in misionar v Ameriki
(1785 – 1880)

Franc Pirc je služboval v Podbrezjah kot duhovnik v letih 1830 do 1835. V tem kratkem času je trajno zaznamoval vas s svojim gospodarskim delovanjem. Ustanovil je drevesnico, spodbujal kmete za sadjarstvo in na novo pozidal župnišče. Dosegel je, da so v kmečke sadovnjake prišle plemenite sorte. Iz podbreške drevesnice so več desetletij zalagali s cepiči različne drevesnice na Kranjskem, Koroškem in Goriškem. Pirc je bil tudi avtor več knjig s področja sadjarstva od katerih je prav drugi del “Krajnskega vertnarja” napisal v Podbrezjah.

Mimi MalensekLeta 1835 je na prošnje Friderika Barage odšel v Severno Ameriko kot misijonar. Najprej je deloval na področju Velikih jezer, od leta 1852 pa v državi Minnesota. Misijonaril je med indijanci Otava in Očipve, med katerimi je bil zelo priljubljen, saj so mu nadeli ime Minodee, kar je pomenilo dobra duša. Ustanavljal je misijonske postaje in zidal cerkve. Poleg verske vzgoje se je med indijanci trudil tudi za dvig njihove siceršnje omike in jih poučeval o kmetijstvu in sadjarstvu. Dejaven je bil tudi med belimi priseljenci, ki so takrah naseljevali “divji zahod”. Zlasti je privabil veliko Nemcev, pa tudi veliko družin iz Slovenije se je po Pirčevem posredovanju naselilo v Minnesoti.

Ves čas misijonarjenja je Franc Pirc ohranil stik s Podbrežani, s katerimi si je živahno dopisoval. Spominjal se jih je tudi v svojih pesmih. Podbrežani pa so mu v Ameriko pošiljali semena, cepiče in druge pripomočke za njegovo gospodarsko delovanje med staroselci in priseljenci.

V domovino se je vrnil leta 1873 in leta 1880 v petindevetdesetem letu starosti umrl v Ljubljani.

Danes se v Minnesoti po Francu Pircu imenuje mesto Pierz, po njem se imenuje gimnazija, spomenike ima tudi v St.Cloudu in Belle Prairie.

Leta 2003 so mu v Podbrezjah poleg župnišča vaščani postavili spomenik s simboloma goloba in jabolka, ki najbolje simbolizirata njegovo delovanje v domovimi in Ameriki.

Avtor: Jožef Perne