Stane Mihelič

Kulturnik, esejist, kronist


Stanetova življenjska pot

Rojen 1947 in mladost preživel v Rovtah nad Podnartom. Po osnovni šoli in gimnaziji 1971 absolviral predmetni študij slovenskega jezika in zgodovine na Pedagoški akademiji v Ljubljani, do 1983 poučeval, nato pa do upokojitve ravnateljeval na Osnovni šoli v Lipnici pri Kropi. S kulturo se ukvarja od 1965, ko je začel prepevati v pevskih zborih: Moški pevski zbor Podnart, APZ Tone Tomšič Ljubljana, AKZ France Prešeren Kranj, Oktet LIP Bled in še vedno v Mešanem pevskem zboru Podbrezje. V letih 2001 do 2006 je bil predsednik KUD Tabor Podbrezje.

Knjižne izdaje njegovih del
1975 Moški pevski zbor Podnart 1965-1975, kronika zbora,
1977 Prestrukturiranje slovenske vasi po drugi svetovni vojni, Rovte nad Podnartom, diplomska naloga,
1978 AKZ Kranj 1968-1978, kronika zbora,
1985 Moški pevski zbor Podnart 1965-1985, kronika zbora,
1995 Šolstvo v Lipniški dolini po drugi svetovni vojni, Kroparski zbornik,
1995 Moški pevski zbor Podnart 1965-1995, kronika zbora,
1996 Osnovna šola Ovsiše 1896-1996, kronika šole,
1999 Planica 1934-1999, monografija,
2001 40 let svetovnega rekorda Jožeta Šlibarja, priloga Gorenjskega glasa Kranj,
2004 20 let Okteta LIP Bled, kronika,
2004 Andrej Praprotnik, prvak slovenskega učiteljstva, predavanja iz Pirčevih dni 2004,
2005 80 let kulture v Zasipu pri Bledu, kronika,
2005 80 let prostovoljnega gasilstva v Podbrezjah, kronika,
2006 Polet uresničil Bloudkovo idejo, športna kariera smučarskega skakalca Jožeta Šlibarja,
2007 Joža Vovk: Naš Buček, uvodnik: Četrti izdaji na pot,
2008 Sto let železnice Kranj-Tržič, lektoriral in avtor dveh prispevkov,
2009 Sto let organizirane kulture v Podbrezjah, avtor knjižice,
2010 Na Kalu, zbornik Občine Naklo 201, glavni in odgovorni urednik,
2010 Literarna revija Zvon 2010/3 Mohorjeva družba Celje: Skozi preduh, tri črtice iz mladosti, avtor,
2010 26. november Pirčevi dnevi: 150 let osnovne šole v Podbrezjah, moderator večera,
2011 Prešernov dan v Podnartu in Podbrezjah o pesniku, pisatelju, prevajalcu Jožu Vovku iz Češnjice pri Podnartu, moderator večera.

Eno od njegovih del je spremna beseda k Našemu Bučku
Naš Buček je spominska hudomušna pripoved o kmečkem fantu predšolskih in prvih šolskih let. Avtor Joža Vovk je za izmišljenim Erženovim Lojzkom skril spomine na svojo rosno mladost. Bil je v izgnanstvu v Srbiji, ko ni več upal, da se bo še kdaj vrnil v rodno vas Češnjico pri Kropi, zato se je lotil takega pisanja, in knjižica je prvič izšla v Ljubljani 1943. leta. Obenem pa je pričevalec vaškega življenja na začetku 20. stoletja, ko na vas še ni segla moderna doma tehnike, še manj pa globalizacije. Takrat je bila družina še zelo samostojna vzgojiteljica otrok.

Dobitniki priznanj za delo v kulturi

Na Pirčevih dnevih v letu 2009 ob 100 letnici KUD-a

Z ustvarjalci naklanskega Zbornika

Pirčevi dnevi v 2006

Ob spomeniku Karlu Mauserju

Ob odprtju Benediktove kapelice