V uvodu, ko je vse prisotne,  pozdravil podpredsednik KD Tabor in koordinator obnove Milan Debeljak, se je kapelica takole predstavila: »Ime mi je Pavlinova kapelica. Franckovo znamenje. Bila sem že uboga, pa sem na novo zasijala v sončnih barvah, v novi lepoti. Ob tem zmagoslavju smo se zbrali k blagoslovitvi.« Ob njej so bili zbrani: gospod podbreški župnik Mihael Lavrinec, župan Občine Naklo, Ivan Meglič, gospod Vincenc Butala in člani družine Pavlin, akademski slikar Lojze Čemažar, zidar Boris Logonder,  pevci našega CMeP zbora, ki so za uvod in zaključek zapeli dve pesmi in dolgoletna predsednica KD Tabor Daca Perne, ki je predstavila zgodovino kapelice:

»Znamenje je postavila Franckova družina že pred letom 1870 in ga posvetila gospodarjevemu zavetniku svetemu Aleksiju ali Alešu, katerega legenda iz 5. stoletja je ena najbolj dramatičnih in najlepših iz življenja svetnikov. Vsebuje bogat nauk, ki je nad zgodovinsko resnico. Njegovi starši so živelo zelo pobožno, sin pa sveto, so zapisali življenjepisci. Domačo in bogato hišo je zapustil, da bi postal ubog in se kot tak vrnil nazaj, da je umrl pod stopnicami, ki so ga ponesle do nebeške slave. Ker je med drugim tudi zavetnik romarjev, se mnogi ustavijo pred to kapelico tudi na kamino poteh, ki vodijo do cerkva sv. Jakoba, kot je naša župnijska.  Na Franckovi kapelici  je sv. Aleš upodobljen na notranjih stranskih stenah, med tem ko je na glavni križani Jezus s svetima ženama. Na levi zunanji strani je upodobljena brezjanska Marija, na desni pa sveti Ciril in Metod. Zadaj za kapelico že skoraj 90 let raste lipa, ki jo je učitelj  Viktor Lapajnar z učenci zasadil po atentatu na Aleksandra Karadžordževića v Marseillu leta 1934.  Prvotne slike v kapelici so bile delo impresionista Ivana Groharaja. Bile so odtujene, skice pa so shranjene v NG.  Slike na kapelici so bile prenovljene okoli leta 1990 in so delo akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja, ki jih je po tridesetih letih sijajno obnovil ponovno.

Pavlinovo kapelico je dolgo oskrbovala gospa Boža Zupan, kasneje pa njena snaha Cecilija Zupan. Mesto je našla v zadnji monografiji PZVK in tudi v koledarju za leto 2010, ki je bil posvečen vsem dvanajstim kapelicam naše vasi Podbrezje. Tam  smo zapisali tudi tale verz:

Tvoj blagoslov, sveti Aleš, in tvoja misel,
naj dnevom našim bosta zgled in smisel.«

Pred nagovorom župana občine Naklo Ivanom Megličem je z Milanovimi besedami kapelica ponovno spregovorila: »Stojim trdna in pokončna, zasajena v podbreški zemlji, s pogledom uprtim v nebo. Občudujete me, a včasih tudi tarnate, da sem na križpotju izpostavljena prometu in vremenu, da mi ni lahko. Zato potrebujem vašo ljubezen in zvestobo. Potrebujem vaše dobro delo, včasih tudi denar. Hvala Občini Naklo, vsem, ki so to vedeli in videli in podprli mojo obnovo. »

Župan Ivan Meglič je povedal, kako se veseli, da so ob gradnji kanalizacije, ceste, pločnika našli skupne rešitve z družino Pavlin in da je Občina rada pristopila tudi k obnovi njihove kapelice, da bi se to sodelovanje še utrdilo.

Akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja, ki je spregovoril  o delu pred 30 leti in tokrat pa tako delovanje navdihuje in notranje bogati. Zdi se, kot bi bil v svojem izražanju posrednik med ljudmi in Bogom. Poslikal je že kapelo v Kliničnem centru v Ljubljani, zunanjo kapelo v cerkvi na Kureščku, v Podbrezjah pa je že pred časom restavriral sliko Zadnje večerje na župnijski cerkvi. Ko si je jeseni pred dobrima dvema letoma ogledal kapelico v okviru sestanka, ki ga je na terenu organiziralo naše društvo in se ga je udeležilo 6 od 7 povabljenih, so bile barve obledele in zdaj se jih je lotil obnoviti vsem na očeh, a hkrati v svoji intimi in samoti. Za vloženo delo se mu je Milan Debeljak, ki je tudi njegov prijatelj,  iskreno zahvalil. Prav tako sta bila deležna zahvale tudi gospod Boris Logonder za zidarska dela in gospod Urban Koselj, ki je izdelal novo ograjo in železna vrata. Delo so bila izvedena v soglasju z ZVKDS, ki ga je zastopal g. Matevž Remškar.

Zdaj bo kapelica v svoji novi lepoti pozdravljala romarje k Materi Mariji na Brezje in na podbreški Tabor, obiskovalce župnije Svetega Jakoba, naše otroke na poti v šolo, vse nas, ki se bomo odpravljali na pot in se vračali domov. »Spomnite se kdaj tudi vi, ko se boste srečevali z mojo obnovljeno mladostjo, kako so vas učili pozdravljati Božja znamenja vaši starši! Z znamenjem križa od dobrih misli, do upajočega srce, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. » je še poprosila kapelica, ki ji je svoj glas posodil povezovalec Milan.

Po končanih pripovedih je gospod župnik Miha Lavrinec nadaljeval z blagoslovom s snegom ozaljšane kapelice in ga namenil tudi vsem prisotnim. Ob koncu pa je nekaj zahvalnih besed gospod Vincenc Butalo namenil vsem, ki so dali pobudo in seveda vsem, ki so izvedli obnovo njihove kapelice, ob kateri je stal pano s fotografijami, ki so bile posnete pred 80 leti, pred 15 leti in pred nekaj dnevi.

Odlomek iz zapisnika 8. sestanka KD Tabor 2019.

Projekt »Franckova kapelica«. Dne  7.10.2019 ob 15h je bil na pobudo članov našega društva sklican  sestanek kar na terenu ob kapelici. Prisotnih nas je bilo 6 od 7 povabljenih, saj se je g. Vincenc Butalo opravičil zaradi poti v Estonijo. Prišel je g. župnikom Miha Lavrinec, župan občine Naklo Ivan Meglič, odgovorni iz ZVKDS Matevž Remškar, akademski slikar Lojze Čemažar, predsednica društva Daca Perne in podpredsednik Milan Debeljak. Veseli smo bili udeležbe in konkretnih predlogov, da se kapelica čim prej in temeljito obnovi, saj jo ogroža hud promet z dveh strani in seveda zob časa. Iz ZVKDS so svetovali temeljito izolacijo, ki bi se najbolje izvedla ob premiku kapelice za nekaj metrov proti drugi lipi. Župan je predlagal izvedbo istočasno z izkopom za kanalizacijo.

Tekst:  Daca Perne in Milan Debeljak.
Foto:   Ema Grašič