Leta 2011 planiran projekt KD Dobrava Naklo z naslovmom NARODNE V SLIKI IN PESMI, je prvič zaživel v decembru 2012, ko so likovniki KD Dobrava Naklo to idejo skupaj s KUD Tabor iz Podbrezij realizirali. Takrat je bilo 12 narodnih pesmi upodobljenih v slikah in keramiki likovnikov KD Dobrava Naklo, pesmi pa so na povabilo Podbrežanov, kjer poje njihov član Tomaž Debeljak, zapeli člani Kranjskega okteta.

Letošnja prireditev v okviru tega projekta je imela že razširjen naslov in sicer NARODNE V SLIKI, PESMI IN PLESU 2013. Tako so se nekatere naslikane pesmi zapele, nekatere zaplesale, vse pa so se napovedale z uvodno kitico naslikane pesmi. Narodna pesem je bila vnaprej izbrana z namenom, da se pod to ime lahko predstavi ogromno narodnih, tradicionalnih, ljudskih pesmi, šeg, navad, značilnosti in zanimivosti. Tako so bile letošnje narodne pesmi predstavljene s slikami likovnikov KD Dobrava Naklo in likovnikov iz Društva likovnikov Cerklje. V KUD Tabor smo zasnovali scenarij, vabila in plakate in tako pripravili pot prireditvama v Naklem in Podbrezjah. Pet naslikanih pesmi so tako, kot jih vidijo le oni, predstavili člani Otroške folklorne skupine Podkuca, ki pod vodstvom Špele Eržen in Stanke Kolenko deluje v okviru KD Dobrava Naklo. Za pravo pevsko poslastico z devetimi zapetimi pesmimi pa so poskrbele pevke ženskega pevskega zbora Dupljanke, ki jih vodi Katja Klančnik Jelenc in delujejo pod okriljem KUD Triglav Duplje. Zgibanko za prireditev Narodne v sliki, pesmi in plesu 2013, ki je bila kot nekakšen koncertni list, saj je vsebovala vseh 38 slik z avtorji, je oblikoval Brane Lozar z Društva likovnikov Cerklje. Tako smo povezali vsa tri kulturna društva v občini in segli celo čez občinske meje ter tako realizirali lani zastavljen cilj. Prireditev znotraj občine je potekala dvakrat zapored, vabijo pa nas že tudi drugam. V petek, 29. novembra sta v Domu Janeza Filipiča v Naklem prireditev vodili zelo dobri mladi govornici Suzana Govekar in Neža Gubanc, v soboto, 30. novembra pa sta v Kulturnem domu v Podbrezjah program povezovala in popestrila odlična povezovalca Nataša Kne Leben in Tomaž Debeljak, ki je tudi prelepo zapel ob sliki na pesem En starček je živel. Na obeh prireditvah sta vseh 38 slik na temo 31 pesmi na oder prinašala in z odra odnašala Klavdija in Tilen. Prav tako sta poklanjala cvetove in šopke s koledarji KD Dobrava v zahvalo vsem nastopajočim. Obiskovalce smo ob koncu povabili na raznovrstne dobrote, ki so jih pripravili člani slikarjev in KUD Tabor. Kot se zgodi pogosto, se ob tem razvije sproščen in prijeten konstruktiven klepet, ki je bil še kako dobrodošel po intenzivnem dogajanju na odru malo pred tem.

 

Predstavitev sodelujočih skupin in kulturnih društev:

Likovniki KD Dobrava Naklo

Skupina likovnikov KD Dobrava Naklo, ki je bila ustanovljena leta 2009 v okviru KD Dobrava Naklo je pestra in raznolika, sestavljajo jo ustvarjalci iz cele občine, predvsem s skupnim ciljem ustvarjati, pri tem pa pridobivati znanje, se izpopolnjevati, izmenjavati izkušnje in seveda kaj dobrega in lepega narediti za občino Naklo. Skupina se je v času delovanja od začetnih 8 članov povečala na 15 članov, od tega sta dva srednješolca ter dve oblikovalki gline. Število članstva vzpodbudno raste.

Aktivnosti skupine likovnikov KD Dobrava Naklo so stalne polletne razstave del v Domu starejših občanov v Naklem, razne tematske, skupinske razstave in delavnice v občini Naklo in izven nje, samostojne razstave članov v naklanski občini, na Jesenicah, v Ljubljani, Idriji in drugje, likovne kolonije, ki jih organizira KD Doobrava Naklo npr.: v muzeju mlinskih Kamnov na Polici; kolonija poslikava stene v Podbrezjah; člani se udeležujejo tudi organiziranih kolonij izven občine, kot napr. Dnevi Cerkniškega jezera, Volčji potok, Piran. Likovniki KD Dobrava Naklo redno sodeluje v občini ob kulturnih praznikih, na občinski prireditvi Na vasi se dogaja in sodeluje z drugimi društvi. Poleg navedenih aktivnosti organizirajo za člane oglede zanimivih razstav, posvečajo pozornost izobraževanju in samoizobraževanju, organizirajo oglede razstav znanih slikarjev, in so ustanovitelji majhne slikarske knjižnice, ki jo vsako leto dopolnjujejo z novimi knjigami in priročniki, s področja slikarstva. Letos so izdali tudi koledar s slikami likovnikov KD Dobrava Naklo, pri pripravi koledarja jim je aktivno pomagal član Društva likovnikov Cerklje – Branko Lozar.

KUD Tabor Podbrezje

Preko projekta CRPOV smo bili pobudniki za gradnjo novega Pirčevega doma na Taboru, ki smo ga začeli uporabljati, še predno je bil do konca zgrajen. V njem smo takoj postavili trajno razstavo na temo protiturških taborov in zunaj table, ki sporočajo obiskovalcem vsaj najnujnejše podatke v treh jezikih. Nove slike križevega pota v prenovljenih kapelicah, mnoge zloženke, brošure, knjige, slikanica, koledar pa bodo ostali trajno med ljudmi. Prvi naš poseben projekt so Pirčevi dnevi, letos že dvanajsti po vrsti, in z njimi predstavljamo osebnosti, ki so bile pomembne za Podbrezje, ali pa smo bili njim pomembni mi. V povezavi z njimi imamo v Podbrezjah zato tri nove spomenike, Pirčev, Mauserjev in pisateljice Malenškove. Z drugim posebnim dogodkom — Taborskimi dnevi, pa smo se letos že osmič preko DEKD-a pridružili evropski družini kulturnikov, ki se trudijo za ohranjanje kulturne dediščine.

Trudimo se vključiti v delo in lepe dogodke tako otroke, kot starejše. Taki so srečanje starejših, delavnice za otroke, otroška božičnica, koledniki. Če nismo na vrsti za pripravo cikličnih kulturnih dogodkov na občinski ravni, kot so kulturni praznik in pevska revija, jih pripravimo vzporedno tudi sami. Tak dogodek je tradicionalno branje Prešernove poezije po podbreškima lipama (letos smo Zdravljico na Taboru brali v 11 jezikih). V goste smo povabili ljudi iz sveta športa, Podokničarja, gostili najrazličnejše zbore in največkrat tudi z lastnim vložkom dogodek popestrili. Postali smo vezni člen med Podbrezjami in oddaljeno Pirčevo Minnesoto pa Mauserjevim Clevelandom. Na slikarskih kolonijah je postal za večno ujet na platno v svetlobo barv naš Tabor. Lepšamo ga s cvetličnimi zasaditvami in mu letos želimo zmodelirati še maketo na delavnicah z mladimi. Na njegovem gričku pred Pirčevim domom sta se odigrali dnevna in nočna izvedba igre na prostem o Urški Zlatolaski po naši znani legendi. Zapisali smo ju na disk-za spomin in ponovno veselje.

Društvo likovnikov Cerklje

Društvo likovnikov Cerklje je bilo ustanovljeno konec leta 1999 na pobudo zainteresiranih krajanov, ki so želeli dopolnjevati (ali: izpopolnjevati) svoje likovno znanje, se družiti in razstavljati. Kmalu so se društvu pridružili ljubitelji slikarstva tudi iz sosednje šenčurske občine, Kranja in od drugod. Število članov se spreminja, aktivnih pa je večinoma do trideset članov. V več kot desetletnem delovanju je društvo organiziralo blizu dvajset skupinskih razstav, v zadnjih treh letih pa še po pet ali šest samostojnih razstav letno. Člani razstavljajo največ v Cerkljah – v župnijski dvorani in v galeriji Petrovčeve hiše, predstavili so se tudi v Šenčurju, Medvodah, Ljubljani, na Bogenšperku in drugje. Društvo ves čas delovanja skrbi za izobraževanje članov. Tako so organizirali daljše in krajše tečaje pod vodstvom priznanih akademskih slikarjev in likovnih ustvarjalcev, kot so: Zmago Puharj, Metka Gosar Peternel, Lučka Šparovec, Lojze Dežman, Bojan Štinet, Miro Kačar, Lojze Kalinšek. Posamezniki so vključeni v slikarskih šolah in tečajih v Kranju, Domžalah, Ljubljani, Sorici, članom začetnikom pri spoznavanju likovnih tehnik in veščin pomagajo izkušenejši člani, kot sta dolgoletna predsednica Julka Hrovat in Avgust Starovašnik, ki je leta 2012 za njo prevzel vodenje društva.

 

Ženski pevski zbor »DUPLJANKE«

Zbor je bil ustanovljen leta 1992. Prejele so bronasto plaketo občine Naklo za uspešno delo na področju kulture v občini in tudi zunaj meja. Leta 2001 so izdale zgoščenko z naslovom »Pa se sliš’ od Sv. Vida zgun’«. Leta 2006 so se udeležile regijskega tekmovanja odraslih pevskih zborov Gorenjske v Škofji Loki in prejele bronasto priznanje. Leta 2007 so se udeležile tekmovanja Naša pesem 2007 in prejele bronasto plaketo. V letu 2008 so se udeležile regijskega tematskega koncerta Sozvočenja v Škofji Loki. V letu 2009 so se udeležile regijskega tekmovanja odraslih pevskih zborov in osvojile zlato priznanje. Leta 2010 so se ponovno udeležile tekmovanja Naša pesem 2010 v Mariboru in osvojile srebrno priznanje. Novembra 2011 pa so se udeležile mednarodnega tekmovanja Praga Cantat v Pragi in osvojile zlato priznanje. Lani so praznovale 20. obletnico delovanja, kar so obeležile s celovečernim koncertom v avli OŠ Naklo, v aprilu pa načrtujejo nov večji projekt, udeležba na mednarodnem pevskem tekmovanju v Bratislavi na Slovaškem. Seveda pa se bodo z veseljem odzvale vsakemu povabilu k sodelovanju, saj je njihov cilj predstaviti se najširšemu krogu poslušalcev doma in v tujini.

(tekst Katja Klančnik)

 

Otroška folklorna skupina Podkuca

Otroška folklorna skupina se je rodila z interesno dejavnostjo pred štirimi leti na Osnovni šoli Naklo. Skupina si je pred dvemi leti nadela ime Podkuca, na katerega smo zelo ponosni. V lanskem letu so prvič zaživele tri starostne skupine OFS Podkuca; letos pa smo oblikovali kar štiri starostne skupine; najmlajša starostna skupina s plesalci 1. in 2. razreda, srednja starostna skupina s plesalci 3. in 4. razreda in starejša otroška skupina s plesalci 5. in 6 razreda ter v oktobru novo nastala mladinska skupina. Dekleta starejše otroške in mladinske skupine rada zapojejo ljudske pesmi in tako, se je lansko leto oblikovala skupina ljudskih pevk. Prav je, da vsi vedo, kdo so Podkučarji. To so mladi plesalci Otroške folklorne skupine Podkuca. Tako ime so izbrali, ker je Naklo bilo in je še vedno povezano s konji. Konj je pogosta žival naklanskih kmetij, hkrati pa najdena podkev prinaša srečo, ki jo vedno najdemo tudi v iskrivih otroških očeh. Kako zelo so ponosni na kulturno dediščino prav našega kraja, želijo povedati z imenom, ki ga glasno ponašajo tudi po Sloveniji. Letos pa je nekaj posebnega, večino hiš krasi njihov koledar, starejša skupina je v maju dobila zlato priznanje na državnem srečanju Otroških folklornih skupin, mlade ljudske pevke so pretekli mesec dosegle odličen regijski nivo s svojim prepričljivim nastopom v Komendi. Skupino vodita Stanka Kolenko in Špela Eržen.

(tekst- Špela Eržen)

 

R.Kozjek – KD Dobrava Naklo

D.Perne – KUD TABOR