Znamenja ob poti

.

Na poti v Gobovce
Ob sotočju Bistrice in Save

 


.

Znamenje na poti v Gobovce

Pavle Kozjek

Znamenje stoji v gozdu na nekdanji poti iz Dolenje vasi v Podnart. Najlažje ga bomo našli, če se iz Gobovc vzpnemo k razgledni točki, ki jo je postavil Zdravko Purgar, nato pa malo naprej proti severovzhodu poiščemo  znamenje na drevesu. Pred njim je tudi klopca za počitek in molitev.

Zdravko Purgar

Znamenje stoji ob starem kolovozu, tovorni- in pešpoti iz Kranja proti Lipniški dolini. S prihodom železnice je bila to predvsem pot delavcev iz Dupelj, Bistrice in Dolenje vasi na vlak v Podnartu. Postavljeno je na parceli, ki je v lasti Mateja Purgarja iz Dolenje vasi, po domače se tam reče v Boštkú. Znamenje je že zelo staro, slika tudi, rože pa neznani obiskovalci večkrat zamenjajo. Klopco pri znamenju je postavil Zdravko Purgar hkrati s postavitvijo razgledne točke v letu 2013. Po pripovedovanju starih ljudi je tam  ponoči v največji temi hudič zgrabil vaščana iz Dolenje vasi in mu ni pustil naprej. Druga pripoved pa pravi, da se je na tem mestu v gozdu nekoč zgubila neka majhna deklica.

 

.

Znamenje ob sotočju Bistrice in Save

Milan Debeljak

To je znamenje blizu sotočja Save in Bistrice. Pripada Hrvatovi domačiji
(Gros) v Žejah. Ne vem, če je na ozemlju naše župnije.
Za skladiščem lesa na vrhu Jurčkovega klanca pred gramoznico zavijemo desno,
po stotih metrih pa še enkrat desno. Tam je križišče, kje se lahko spustimo
k Jurčkovi domačiji. Če pa gremo po levi cesti navzdol proti sotočju, se
strmina po petstotih metrih zravna, nakar se pot spet malo vzpne. Po 1100
metrih pridemo do križišča, kjer bi  se lahko odločili za eno od treh poti.
Prav tam je na desni strani ceste na debeli smreki to znamenje. Z Marijo, ki
drži v naročju Dete. Pod njo preberemo tele verze:

O Marija, ti češčena si hči Očeta nebeškega.
Češčena si mati Sina Božjega.
Češčena si nevesta Svetega Duha.
Češčena si nebes in zemlje ti kraljica.
Bodi naša vedno pomočnica.