Kraj

Podbrezje skozi čas

Prvi ohranjeni zapisi o vasi Podbrezje so iz leta 1502, omenjena je fara svetega Jakoba in podružnica svetega Benedikta na Taboru.

Protiturški tabori

V 15. stoletju so slovenske dežele prizadeli vpadi turških roparskih vojska, ki so prizadeli predvsem podeželsko prebivalstvo.

Sakralna arhitektura

Podbreško sakralno arhitekturo sestavljata poleg kapelic in križev po vasi tudi obe cerkvi. Podrobno sta predstavljeni obe cerkvi, taborska in farna cerkev.

Naj-drevo Podbrezij

Osnovni namen akcije drevo leta je ozaveščanje o pomenu dreves za naš kraj. Z akcijo želimo spodbuditi opazovanje dreves in …