“Glejte, glejte, kaj je tam,
trije kralji gredo k nam!”

Drugje se sreča ne dobi,
v ljubezni le prebiva,
če vsak za druge še skrbi,
vse več in več dobiva.

Od leta 1994 se preko Misijonskega središča Slovenije obuja star običaj koledovanja, ki mu dodajamo pomen solidarnosti. Otroci in mladi, ponekod pa tudi starejši, kot koledniki hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo blagoslov. Z zbranimi sredstvi vsako leto podpremo več projektov slovenskih misijonarjev.

Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je označevala obhode ob prehodu starega v novo leto (Kalendae Januariae). Krščanstvo je obrednim obhodom – koledovanju dalo novo vsebino: pričeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus.

Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila.
Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in mestih postali redkost. V večini krajev so nazadnje koledovali le še otroci, a bogastvo koledniških pesmi in običajev priča o živosti koledovanja.

Tri skupine kolednikov je bilo potrebno ponovno opremit z zvezdami, kronami, krilci……… Hvala Klavdiji, ker je skrbno pripravila vse potrebno.

Letošnje skupine so po oblačenju v Pirčevem domu odšle v taborsko cerkev, kjer jim je Lidija prebrala pozdravno pismo misijonarjev, župnik pa jim je potem podelil blagoslov. Prav tako je blagoslovil vse zloženke, krede, nalepke….skratka vse, kar koledniki nosijo s seboj in delijo. Pred blagoslovom je župnik mladim pred seboj spregovoril o pomembnosti koledovanja in njihovega truda. Dodal je, da je to vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi, ki jo je v šolah in še kje morda čutiti premalo. Je še mnogo več, je vzgoja k pripravljenosti za pomoč, dobrodelnost, sodelovanje , kar kaže smer k tistim vrednotam, za katere nas navdušuje evangelij.

Po blagoslovu so vse tri skupine naših mladih, ki so se z veseljem odločili za kolednike,  hitro ponovile vse verze, potem pa odločno odšle na pot od Gobovc do Bistrice in po vseh podbreških zaselkih.

Med slikovnim  gradivom je tudi naslovnica zloženke, ki jo delijo skupine kolednikov, ko pridejo na hišni prag. Še prej vsak izmed članov v verzih pove o namenu prihoda in zaprosi za dar. Na vratne podboje napišejo 20+G+M+B+16.

Ena od skupin je odšla tudi k županu občine Naklo, ki jo je z veseljem sprejel.

Iz misijonskega središča vsako leto posredujejo podatke o lanski višini nabranih sredstev in namenu porabe. Prav tako so objavljeni podatki, kam bodo namenjeni darovi tekočega obdobja.

Ob koncu Trikraljevske akcije je vsako leto srečanja kolednikov po posameznih škofijah. Tu se koledniki posameznih župnij predstavijo in si tako izmenjajo izkušnje. Srečanje popestrijo z različnimi glasbenimi skupinami, obiskom misijonarja ki predstavi sadove Trikraljevske akcije ter zaključijo s sveto mašo.

Daca Perne