Koledar Tabora za leto 2020 je pripravila in zasnovala Dragica Daca Perne, podobno kot že za leto 2010 koledar s podbreškimi kapelicami.

Glavnino naslovnih fotografij je prispeval fotograf Mirko Kunšič, nekaj pa še Jožef in Luka Perne, Aleš Zdešar, Damijan Janežič, Janez Medvešek, — pod manjše se podpisujejo še msgr. Janez Rihar, Franci Jeglič in Luka Perne.

Z oblikovanjem sta se trudila Boris Radjenovič in Daca Perne.

S koledarjem Tabora za 2020 želimo predstaviti del človekove pretekle in sedanje ustvarjalnosti, ki oblikuje in hkrati bogati naš skupni življenjski prostor. Vse to pa so v objektiv ujeli fotografi v različnih letnih časih in svetlobnih pogojih, da je potem s preudarnim oblikovanjem nastal zares lep koledar, ki bo lahko krasil domove Podbrežanov in vseh tistih, ki so to nekoč bili in v srcu še vedno nosijo podobo Tabora.

Vsa lepota sakralne dediščine taborskega griča je tako predstavljena v dvanajstih naslovnih fotografijah in v manjših ki so tematsko nanizane skozi vse mesece leta.

 

Uvodni tekst v koledar:

Na taborski vzpetini stoji cerkvica Žalostne Matere Božje z vitkim zvonikom in kapelico. Bogastvo cerkvice sta sliki Ivane Kobilce in Leopolda Layerja, freske Izidorja Moleta, oltarji in okoli 30 kipov pa so Vrbnikovo delo. V bogati notranjosti je pod glavnim oltarjem božji grob, nad njim kip Marije Sedem Žalosti in nad njo sveti Benedikt, zavetnik Evrope, ki je učil z besedami : »Moli in delaj!«. Ob cerkvi na severovzhodni strani stoji kapela, ena najstarejših zgradba našega Tabora. V obzidje, ki se v polkrogu od severa v dveh krakih bliža cerkvici, je vdelanih enajst kapelic križevega pota, ki varujejo v letu 2009 na novo ustvarjene slike. Dvanajsta postaja je kalvarija s korpusi v naravni velikosti, obnovljenimi v letu 2015. Kapelici 13. in 14. postaje sta vdelani na severni, vhodni strani cerkve. Zadaj za vso to podobo, če Tabor opazujemo z V smeri, kraljuje mogočni Triglav, ki je še posebno lep ob sončnih zahodih. Če se nam pogled ustavi ob južni vzpetini, pa ima Tabor lahko za kuliso Veliki vrh ali Stol. Spomin na novejše dogodke pa je velik osvetljen evharistični križ, ki se najlepše vidi ponoči. Tudi kužno znamenje, postavljeno leta 2012 in na novo poslikano dve leti kasneje stoji na Taboru ob spodnji terasi Pirčevega doma.

V neposredni bližini taborskega griča stojijo številna znamenja med katerimi izstopajo tri kapelice: Matijevčeva, Kovačeva in Štrithova, pa hišna Peharčeva ter dva križa: Mrakov in Falentov.