Aktualno sporočilo ddr. Mire Delavec Touhami je, da je moč vsakega naroda v umetnosti besede. Ja, v umetnosti besede, ki jo je do potankosti obvladala Josipina Turnograjska, ki jo je naša gostja predstavljala, ko je brala njena tri pisma. Tri od 1066, ki sta si jih izmenjala z bodočim soprogom Lovrom Tomanom iz Kamne Gorice v obdobju treh let. Predstavila jo je tudi v svoji knjigi Moč vesti, kajti mineva 160 let od njene smrti. Josipina Urbančič Turnograjska je bila prva slovenska pisateljica, pesnica in skladateljica. V kratkem življenju je pustila za seboj izjemno sled predvsem v pismih Lovru, ki so obsegala od 15 do 55 strani in jih je cenjena gostja prebirala 8 mesecev, vsak dan po 8 ur. Tako je edina najboljša poznavalka njenega življenja in dela, kar je dokazala z doktorskim delom. Ddr. Mira Delavec Touhami je ženska krhkega videza, ki v sebi skriva izjemno moč in pozitivno energijo, ki je nalezljiva. Prav zato so se nas njene domoljubne besede tako dotaknile, saj smo začutili njen zanos v tem, da ona svoje besede tudi zares živi. Večer so pomagali oblikovati tudi pevci, Duo Urša in Jure Kavčič z dvema izjemno lepima pesmima, Kreslinovo Vrbo in Smolarjevo Na travniku. Pet pesmi so dodali še pevci Kranjskega kvinteta, katerega član je na Frenk Mihelič. Dogodek je vodil in organiziral Jernej Jeglič. Tuareško poezijo pa je bral Tomaž Debeljak. Gostji smo se za nastop oddolžili s šopkom in našo knjigo o Taborski Urški s posvetilom, ki pa se je še kar nadaljeval ob prodaji njenih knjig, katerih izkupiček je ves namenjen pomoči Tuaregom, ki jih gostja izjemno dobro pozna. Je kot nekakšna laiška misijonarka, ki deluje samostojno. Razšli smo se izjemno zadovoljni, saj smo za nekaj ur pozabili nakopičeno negativno energijo sedanjega slovenskega trenutka. Ta večer smo sebi in domovini podarjali dobre misli, optimizem, veselje, zahvalo saj smo resno vzeli tople in ohrabrujoče besede, ki jih je podarjala gostja, ki ji veliko pomeni in s tem je počaščena, če kdaj zaigra Josipino Turnograjsko, da njena duša spregovori skozi njeno srce.

Zapisala Daca Perne