Podbrežani, ali ste vedeli, da betonarna in separacija v Gači (CP Kranj) že dalj časa krši zakonodajo? Kaj šele bo, ko bodo poizkušali uresničiti projekt selitve asfaltne baze, kar jim je s potrditvijo občinskega prostorskega načrta (OPN) omogočil nekdanji župan Ivan Štular in tudi naš nekdanji občinski svetnik. Z aktivnostmi našega društva smo predlagano površino za širitev Gače uspeli delno zmanjšati (z 10 na 6,4 hektare), celotne širitve pa nismo mogli preprečiti. Nekdanji župan Ivan Štular je kljub naši večinski zavrnitvi (418 polnoletnih krajanov Podbrezij) v juniju 2007, s potrditvijo občinskega OPN omogočil uničenje 15 hektarov podbreških gozdov z (po njegovem) »razvojnimi projekti«:
– asfaltna baza z mehanično delavnico in poslovno stavbo (63.849 m2),
– industrijska cona (35.355 m2),
– tovarna za predelavo odpadkov (51.000 m2).

V poročilu Regijska koordinacija inšpekcij za Gorenjsko regijo (7. januar 2011) navaja, da so inšpekcijske in prekrškovne postopke zoper CP Kranj uvedli: inšpekcija za okolje, gozdarska in gradbena inšpekcija. Kršitve zakonodaje so bile ugotovljene zaradi:
– neizvedenih monitoringov emisije hrupa ter emisij snovi v zrak in vode,
– nedovoljenega poseka gozdnega drevja,
– nedovoljenega posega v naravno vrednoto potok Lešnica,
– nelegalne izgradnje gozdne ceste.

Odločba gradbene inšpekcije (9. februar 2010), po kateri mora CP Kranj odstraniti objekte AB opornega zidu, mobilno betonarno in AB pritlični objekt, je že dokončna. Vsi objekti še vedno stojijo, saj je inšpekcijski zavezanec sprožil upravni spor. Nekdanji župan Ivan Štular nas je na enem od le treh zborov krajanov (v 16-ih letih) prepričeval, da bodo vsi »razvojni projekti zgrajeni skladno s strogo evropsko zakonodajo«.
Kdo mu lahko verjame, saj CP Kranj ne spoštuje niti slovenske zakonodaje.
Krajani so zato nekdanjega župana Ivana Štularja za njegov mačehovski odnos do Podbrezij na lanskih županskih volitvah že primerno nagradili: namenili so mu le 15 odstotkov glasov!

GED, Gorenjsko ekološko društvo

Generalni tajnik: Jernej Jeglič

Predsednik: Stanko Cvenkel