Ekologi brez meja – člani Gorenjskega ekološkega društva (GED), ki združuje 48 članov iz občin Radovljica, Tržič in Naklo, smo se skupaj s športniki, gasilci, lovci in ekološko ozaveščenimi krajani Podbrezij v soboto ob 8. uri zbrali pred Grmačem. V znak podpore in zahvale za uspešno izvedene aktivnosti pri varstvu okolja v zadnjih letih se nam je že drugo leto zapored pridružil Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije.

Razdelili smo več kot 80 vreč in rokavic (donacija Komunale Kranj in Občine Naklo) ter začeli s čistilno akcijo na gozdnih in travnatih površinah ob lokalni cesti, na gozdnih jasah, divjih odlagališčih in obrežjih potokov. Spremljala sta nas dve vozili z velikima prikolicama in traktor s prikolico, na katere smo sproti odlagali vreče s smetmi in kosovne odpadke. S pločevinkami, plastenkami, polivinilom, steklenicami, oblačili, obutvijo, papirjem, … in drugo odpadno embalažo smo napolnili več kot 70 vreč, ki so bile ob zaključku odpeljane na zbirni center na Polico. Letos smo z veseljem ugotovili, da je bilo nekaj manj odpadkov, zlasti večjih kosovnih (hladilniki, televizorji, žimnice, …), nekaj več pa je bilo gradbenih odpadkov.

V 72. členu ustave piše, da ima vsakdo pravico, do zdravega življenjskega okolja. Prav tako je zapisana odškodninska odgovornost povzročitelja, ki čezmerno obremenjuje okolje. Dobre zakonodaje, ki ima cilj obvarovati okolje pred škodljivimi ravnanji, imamo dovolj: zakon o varstvu okolja (ZVO), zakon o ohranjanju narave (ZON), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN), …, vendar je v naravi že sedaj veliko trajnih, nepopravljivih ran. Zato tisti, ki imamo čut za varstvo okolja in trajnostni naravni razvoj, nismo aktivni le na čistilnih akcijah, ampak čez vse leto. V zadnjem času se je nasilje nad naravo zlasti odrazilo v občinskih prostorskih načrtih (OPN). Tako je Občina Naklo v svojem lanskem prostorskem načrtu v kar 15 hektarov Podtaborskih gozdov umestila asfaltno bazo, industrijsko cono in  tovarno za predelavo odpadkov.

Kratko analizo čistilne akcije smo skupaj zaključili ob topli malici, ki so jo pripravili lovci, donirala pa občina. Zahvalili smo se vsem prostovoljcem, koordinatorjem in donatorjem ter jih povabili na največjo akcijo »Očistimo svet«, ki bo 22. marca 2012.

Generalni tajnik GED
Jernej Jeglič