Na tromeji deponije ne bo

Tromeje ne damo Naklanski župan Ivan Štular je s tem, ko je prišel na Javno razpravo, ki jo je organiziral Krajevni odbor Podbrezje KOP, priznal KOP Na Tromeji predkupne pogodbe za več kot 6,5 ha zemljišč Naklanskemu županu Ivanu Štularju za domače ljudi ni mar...

Čistilna akcija 9. aprila 2011

Ekologi brez meja – člani Gorenjskega ekološkega društva (GED), ki združuje 48 članov iz občin Radovljica, Tržič in Naklo, smo se skupaj s športniki, gasilci, lovci in ekološko ozaveščenimi krajani Podbrezij v soboto ob 8. uri zbrali pred Grmačem. V znak podpore...

Župan Mravlja lahko vse ustavi

  Podbrežani v občinski proračun letno z davki prispevamo 650.000 evrov. Če bi ta denar namenili za Podbrezje, bi vas cvetela. Zato ne potrebujemo industrije, da bi se razvijali. Župan Naklega Marko Mravlja je bil v Podbrezjah izvoljen z 80-odstotno večino. Podbrežani...

Inšpektorji odredili odstranitev objektov v Gači

Podbrežani, ali ste vedeli, da betonarna in separacija v Gači (CP Kranj) že dalj časa krši zakonodajo? Kaj šele bo, ko bodo poizkušali uresničiti projekt selitve asfaltne baze, kar jim je s potrditvijo občinskega prostorskega načrta (OPN) omogočil nekdanji župan Ivan...

Proračun Občine Naklo 2009

Na 22. seji Občinskega sveta Občine Naklo dne 8. julija 2010 je bil potrjen Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2009. Tudi v preteklem letu so bile za Podbrežanom namenjene le drobtinice: – tekoči odhodki v Podbrezjah le 7.410 EUR, oz. 0,61 %...