IZDELAVA MAKETE TABORA S CERKVICO

Obvestili smo učence zadnje triade in vse, ki imajo smisel za oblikovanje in natančno barvanje in bi si radi ustvarili maketo Tabora, da bo delavnica za uresničenje take želje v soboto, 14. decembra ob 10h, v Pirčevi dvorani na Taboru. Delavnico so vodili mentorji, ki poznajo take vrste delo. Nekateri udeleženci so s seboj prinesli le mah in manjši čopič za akrilne barve. Ves ostali material, vključno s stirodur ploščam, lepili, barvami, noži, žagami, čopiči, s kalupom izdelano mavčno cerkvico Tabora in načrti smo pripravili in financirali še iz projekta 8. Taborski dnevi.

Maketa Ivana Pavca, v začetku brez mahu, je bila začetni navdih. Narejena je v merilu in mojster je za izdelavo porabil pol leta. Izdelana je skoraj s filigransko natančnostjo, saj so v kapelicah križevega pota prave pomanjšane fotografije vsake postaje. Maketo je kasneje Ivan Pavec dogradil in obložil z mahom. To je bilo naše izhodišče in rodila se je ideja, da tudi mi v delavnici v Pirčevi dvorani poskusimo izdelati maketo našega Tabora. Najprej se je bilo treba lotiti plošče stirodura, ki je zadoščala za 3 osnovne modele. Razžagane dele smo potem oblikovali z olfa noži in manjšimi žagami, da smo dobili čim boljšo podlago. Nekateri so se najprej lotili barvanja cerkvice. Če si bil hiter, je trajalo kar 2 uri. Izdelati je bilo potrebno še Pirčev dom, kužno znamenje, kapelico ob cerkvi, križ na J strani, obzidje okoli cerkvice, obzidje med kapelicami križevega pota, kalvarijo…. Kmalu smo ugotovili, da moramo združiti znanje in moči, da bi se lotili ene od maket in jo dokončati v 4 urah, ki smo jih imeli na voljo. Med tem, ko smo odrasli pomagali otrokom, smo Franci, Barbara in Ronka intenzivno delali še na skupni maketi z namenom, da dokončamo vsaj eno. Po več kot štirih urah je maketa dobila končno podobo. A veselje je bilo tudi takrat, ko maketa ostalih udeležencev še ni bila čisto gotova, saj so si ogledali edino dokončano in svojo odnesli domov z obljubo, da jo bodo dokončali s pomočjo še koga od domačih—vsaj do postavitve svojih jaslic. Dokončano maketo smo postavili na stranski oltar taborske cerkve in ji dodali jaslice, da je bilo lepšala božično vzdušje.

BOŽIČNO-NOVOLETNE VOŠČILNICE

Te delavnice pa so bile primerne za vse tiste otroke, ki so že doslej pridno obiskovali podobne dejavnosti. Vsako omizje je delalo v drugi tehniki in na koncu je bil resnično lep prikaz najrazličnejših voščilnic, kjer se je čutilo, da si je ustvarjalna domišljija utrla prosto pot. Z narejenimi voščilnicami smo tako lahko polepšali priprave na praznike najprej sebi, potem pa razveselili vse tiste, ki smo jim nanje napisali lepe želje.

To so bile ta dan že druge delavnice v Pirčevi dvorani. Če delaš z veseljem, zmoreš obiskati tudi obe. Celo tretja dejavnost je potekala vmes in nekaj otrok je zmoglo vse troje. Eno uro so namreč porabili za prvo skupno vajo v novi igrici, ki je bila potem na prostem za božični večer. Bravo, podbreški otroci! Nekateri so bili na Taboru skoraj cel dan, a dobre volje ni manjkalo.