Praznovanja v besedi, sliki, pesmi, plesu in kulinariki

Kulturno društvo Tabor je letos organiziralo v zadnjem tednu septembra že 10. Taborske dneve. Zaključna in osrednja prireditev, ki se je vključevala tudi v dogajanje Dnevov Evropske Kulturne Dediščine, je prikazala lokalne običaje povezane s prazniki na več različnih načinov. Praznik ali običaj je bil predstavljen v besedi, z igro, slikarji so naslikali tematske slike, zbori in glasbeniki so zapeli in zaplesali na isto temo, manjkala ni niti kulinarika, tudi povezana z izbranim praznikom. Predstavitev praznika torej na kar največ možnih načinov. 

Ideja za letošnje Taborske dneve se je navezovala na osredno temo DEKD: PRAZNOVANJA.

Tema praznovanj je univerzalna in ponuja neštete možnosti interpretacij in povezav z različnimi oblikami tako materialne in nesnovne kulturne dediščine kakor tudi naravne dediščine. Tema vabi k razmisleku o življenjskih praznikih, kot so rojstvo, poroka in smrt, praznovanja cerkvenih praznikov in lokalnih zavetnikov, semenj, bagance, velikonočni ogenj, prešce, nadalje praznovanja ob delovnih šegah in navadah. Številna tradicionalna dela so se začela in končala na slovesen način (npr. pri poljskih opravilih, spravilo in predelava poljskih pridelkov, pri živinoreji začetek in konec paše, ličkanje koruze, …). Tema se povezuje tudi z naravovarstvenimi vidiki, vključeni so tudi vremenski in drugi pregovori.  S praznovanji je povezana tudi izdelava različnih predmetov iz naravnih materialov, na primer lesa, ki ga je človek uporabljal pri tako rekoč vseh obredih od zibelke do groba, glina za lončarstvo,… Tematika praznovanj obravnava tudi, kakšna so bila praznovanja v preteklosti. Zakaj in kaj se je spremenilo? Kakšno vlogo imajo praznovanja v življenju posameznika, družine, skupnosti in v globalnem svetu lahko še danes?

Dovolj velik izziv torej za celotedenske delavnice na Taboru, ter osrednjo prireditev v Kulturnem domu.

Na Taboru so bile organizirane tematske delavnice za otroke. Pod mentorstvom Barbare Pogačnik so risali svoje risbe na temo praznovanja, na spet drugi delavnici so pod mentorstvom Dace Perne izdelali lanternice za osrednjo prireditev. Peka tradicionalnega »podbreškega jabolčnega štrudla« pa je potekala kar pri Mrkovcu, kar je prijazno omogočila Tatjana Jerala.

Zaključna prireditev v Kulturnem domu je bila preplet nastopov in predstav na temo praznovanj. Ofiranje, kresovanje, tepeškanje, prešce, vasovanje, bala, zaplečvanje, šranga, tolar, …., komaj kdo je poznal ali se še spolnil vseh predstavljenih običajev in praznovanj. Preko 70 nastopajočih se je v dinamičnem zaporedju zvrstilo na podbreškem odru. Zapete pesmi so se prepletale s plesom, deklamacije z glasbo. Skozi zanimiv scenarij, ki ga je napisal Jožef Perne, so gledalci spoznavali stare skoraj pozabljene običaje. Predstavo sta spretno vodili in povezovali Jelena Wilfan in Sara Kidan. Ob vsakem praznovanju so se predstavili tudi slikarji, ki so pod vodstvom Barbare Pogačnik in Ronke Kozjek vsak na svoj način upodobili predstavljeno temo. Letos je bila v prikaz običajev vključena celo kulinarika, saj so gledalci med poslušanjem in gledanjem običaja »prešce brat«, te male kruhke celo poskusili. Pestro in dinamično predstavo so oblikovali otroci podbreške osnovne šole, plesna skupina OŠ Ljubno, harmonikar Štefan, kresna vila Živa, pevci Šestica, folklorna skupina društva upokojencev Naklo, deklamatorji Grega, Jan, mladi slikarji osnovnošolci, seveda pa se tudi brez Eme – Taborske Urške, Taborski dnevi ne morejo zgoditi.

Celotna prireditev je imela tudi dobrodelno noto, saj so se vsi slikarji odločili svoje slike podariti Rotary klubu Tržič Naklo, ki tudi zbira sredstva za postavitev kipa slikarki Ivani Kobilci v parku ob farni cerkvi. SLIKE ZA SLIKARKO je poimenovan projekt, s katerim bodo zbrana sredstva za ta osrednji kulturni projekt v Podbrezjah v letu 2016. Slikarje, nastopajoče in organizatorje sta pozdravili predsednica RK Tržič Naklo Tatjana Peharc in Mija Aleš, predsednica Zveze kulturnih društev Kranj, ki je predsednici KD Tabor Daci Perne tudi predala zahvalo Zveze. Pozornosti je bil z zahvalo Milana Debeljaka deležen tudi Jožef Perne, ki že deset let vodi in organizira Taborske dneve.

»Če mi zapustimo praznike, zapustijo tudi oni nas!« Praznovanja letos v Podbrezjah niso bila zapuščena. Nekatera že pozabljena so bila obujena in predstavljena. Na nas vseh pa je, ali jih bomo res priklicali nazaj v življenje. Praznovanja niso le folklora, so del narodove identitete in zgodovine. V mnogih odseva pradavni duh časa, komaj še zaznana simbolika. Nekatera so se ohranila skozi stoletja ali celo tisočletja. Škoda bi jih bilo ravno danes pozabiti in se jim odreči. Kako se bomo kot narod podali v prihodnost, če ne bomo imeli zgodovine?

Jožef Perne, KD Tabor Podbrezje